ToucherZ in Nazionale

Roberto Colnago

 • Europei Parigi 2008
 • Mondiali Coffs Harbour 2015

 

 

 

 

Marianna Ronzoni

 • Europei Bristol 2010
 • Mondiali Edimburgo 2011
 • Europei Treviso 2012
 • Europei Jersey 2016

 

 

Nicolò Colombo

  • Europei Treviso 2012
  • Europei Swansea 2014
   • Mondiali Coffs Harbour 2015
   • Europei Jersey 2016

 

 

 

Gicomo Allaria

   • Europei Treviso 2012
   • Europei Swansea 2014
   • Europei Jersey 2016

 

 

 

Valentina Catenazzo

  • Europei Treviso 2012
   • Europei Swansea 2014
   • Europei Jersey 2016

 

 

 

Eser Valentino

 • Europei Treviso 2012

 

 

 

 

Daniele Colubriale

 • Europei Treviso 2012

 

 

 

 

Gaia Colombo

  • Europei Jersey 2016

 

 

 

 

 

Giulia Colombo

 • Europei Jersey 2016

 

 

 

 

Giulia Sottocornola

 • Europei Jersey 2016

 

 

 

 

Riccardo Ronzoni

 • Europei Jersey 2016

 

 

 

 

Stefano Bonanomi

 • Europei Jersey 2016

 

 

 

Stefano Corno

 • Europei Jersey 2016

 

 

 

 

Valerio Pasini

 • Europei Jersey 2016